Χρήση ανοξείδωτων υλικών με κύριο χαρακτηριστικό τη χρήση  χυτών στοιχείων.

Δένει το μοντέρνο με το παραδοσιακό ,εφ όσον  το στιλ του χυτού στοιχείου είναι παραδοσιακό.

Google maps: